Услуги

В основата на философията ми на работа е моделът „3xП“.

А именно целият жизнен цикъл на онлайн маркетинг процеса – от определяне на целевите П-отребители, тяхното включване в онлайн екосистемата на бизнеса, определяне на тяхното онлайн П-оведение до предприемането на определена П-остъпка или действие.

Работя с вас за успеха на бизнеса ви в четири ключови области, които могат да бъдат използвани като самостоятелни услуги или в комбинация…

Консултиране

Вярвам, че комбинацията от правилни въпроси и стратегическо мислене, помага на бизнеса да постигне целите си, намирайки правилната посока.

Мога да ви предложа серия от семинари, използвайки аналитични инструменти, за да разберем по-добре онлайн присъствието на бизнеса през призмата на пазарните рамки, зададем приоритети чрез онлайн маркетинг стартегия и изградим обща визия.

консултация

анализ на онлайн ресурси

онлайн маркетинг стратегия

обучение

Нуждаеш се от тази услуга?

Онлайн Маркетинг

Опитът в онлайн маркетинга води до положителни промени за бизнеса на клиентите ми, създавайки и надграждайки резултати от нови микро пазари с Google, Facebook, Instagram, Twitter или Email кампании. Онлайн маркетинг успеха зависи от интегрираното взаимодействие на различните рекламни инструменти. В контекста на един иновативен маркетинг подход предлагам...

реклами в мрежата за търсене

дисплейни | банерни реклами

email реклами

видео реклами

кампании за приложения

реклама в социални мрежи

ремаркетинг

анализ на AdWords акаунт 

Нуждаеш се от тази услуга?

Съдържание & Онлайн Общности

Няма нищо по-ценно от лоялната и ангажирана с вашия бранд онлайн общност. А тя се изгражда с качествено и полезно съдържание, което стимулира ангажираност, интерес и разпознаваемост на бранда сред целевите потребители.

Гласът на бизнеса трябва да бъдет там, където са и неговите потенциални потребители. В тази насока предлагам...

управление на социални профили

потребителска ангажираност

стратегия за съдържание

дистрибуция на съдържание

маркетинг за съдържание

уебсайт съдържание

рекламни послания

блог публикации

Нуждаеш се от тази услуга?

Уеб Дизайн & SEO

Схващането за сайта като бизнес визитка е отдавна изменено в едно по-комплексно разбиране. За да задоволи онлайн маркетинг целите на бизнеса и от друга страна нуждите на потребителя, сайтът се нуждае от мобилна адаптивност, интерактивност и функционалност, за да извършва ефективно ежедневните процеси на работа. Ако ти можеш да си го представиш, аз мога да го създам.

сайтове на една страница

WordPress | Wix | Weebly | Shopify | SiteBuilder

SEO оптимизация

анализ на ключови думи

конкурентен анализ

стратегия за линкове

Искаш да работим заедно?