Кратко за еволюцията на Iva Lambova

Iva Lambova се роди от желанието ми да приложа наученото, предлагайки достъпна, качествена и образователна услуга, на тези които искат да достигнат до своята целева група, осъществявайки устойчива и дългосрочна връзка.

Успехът на всеки бизнес, дейност или кауза зависи от клиентите, партньори или привърженици, всички онези хора, които прекарват огромна част от времето си в мрежата, търсейки информация, слушайки или дискутирайки продукти, услуги, теми, казуси.

Вярвам, че дискусията за необходимостта от интегриран онлайн маркетинг подход в българското пространство ще се задълбочава повече. Бизнесът ще научи постепенно, че не отделните и краткосрочни кампании носят резултат, а дългосрочните и интегрирани подходи насочени към диалог и устойчиви взаимоотношения.

Вярвам в

  • Партньорствай или винаги карай отсрещния да чувства подкрепа и разбирателство
  • Постоянствай като правиш, това което казваш, че ще направиш
  • Иновативност или живей в бъдещето, но действай в настоящето
  • Майсторлък или никога не спирай да учиш, докато не намериш и постигнеш своя най-велик потенциал
  • Вдъхновявай или бъди пример за тези, които идват след теб
  • Остави позитивна следа или остави хората в по-добро, от това, в което си ги срещнал

Искаш да работим заедно?